0

Zboží je skladem v Brně, připravené k expedici.

Nejprodávanější

ČOV je možné zakoupit se sníženou sazbou DPH 12%. Více zde

Na domovní ČOV dodanou včetně instalace se dá uplatnit snížená sazba daně z přidané hodnoty 12 % (DPH), v souladu s ustanovením § 48a zákona č. 235/2004 Sb. o DPH. Toto ustanovení však platí pouze pro rodinné domy, které slouží k trvalému bydlení, kde celková podlahová plocha RD nepřesáhne 350 m². Pokud se však jedná o rekreační objekt nebo komerčně užívaný objekt, pak bohužel sníženou sazbu DPH nelze uplatnit.

Objednací kód 1001
Doporučená cena 39 900,00 Kč bez DPH

37 900,00 Kč bez DPH

vč. 12% DPH: 42 448,00 Kč
vč. 21% DPH: 45 859,00 Kč

Konfigurovat

Jedná se o nejprodávanější typ domovní čistírny v ČR. Typ AT6 má kapacitu pro 1–5 osob a je určen pro čištění splaškové vody z individuálních rodinných domů, které nemají možnost napojení na obecní splaškovou kanalizaci ústící do centrální ČOV. Domovní ČOV čistí vodu ze všech běžných zdrojů v domácnosti, jako jsou WC, koupelny, kuchyně, ale také automatické pračky a myčky na nádobí, bez nutnosti používat jakékoliv speciální přípravky. Kvalita přečištěné vody je na takové úrovni, že není potřeba žádný další stupeň dočištění (písková filtrace, dávkování srážedla fosforu, UV lampa apod.), čímž tato čistírna získává velký náskok před konkurenčními výrobky.

Domovní čistírna AT6 je vhodná i pro použití na chatách a chalupách, kde je nepravidelný provoz nebo tam, kde je nízké zatížení ČOV. V takovém případě je vhodné k čistírně dokoupit mikroprocesorovou řídící jednotku AQC Basic, kterou lze nastavovat chod dmychadla a tím umožnit čistírně pracovat v různých režimech, podle aktuálního zatížení (např. standardní nebo víkendový provoz, režim dovolená apod.)

Konfigurátor

V ceně je již zahrnuto

 • Uzamykatelné víko z polyetylenu s UV stabilizací
 • Klíče k nerezovým zámkům (2ks)
 • Základní nástavec ZN
 • Dmychadlo SECOH EL-S-60n
 • Valmon Premium PVC hadice 3/4" (5 m)
 • Gumové těsnění DN 50
 • Provozní řád, návod k obsluze a dokumentace ke kolaudaci
 • Bioenzym pro domovní ČOV (100 g)

37 900,00 Kč bez DPH

vč. 12% DPH: 42 448,00 Kč
vč. 21% DPH: 45 859,00 Kč

Typ víka ČOV

Standardní uzamykatelné víko má nosnost do 100 kg. Za příplatek je možné dodat pochozí víko, jehož zesílená konstrukce v kombinaci s nerezovou výztuhou zaručuje nosnost až 250 kg. Příplatkové víko má navíc vstupní komínek, vyčnívající 100 mm, s revizním otvorem o průměru 640 mm. Spodní část víka je možné zasypat kačírkem nebo mulčovací kůrou. Běžný dozor ČOV se pak provádí revizním otvorem, který kryje ploché uzamykatelné víko.

Mikroprocesorová řídící jednotka AQC Basic

Řídící jednotkou AQC Basic lze nastavovat chod dmychadla a tím umožnit čistírně pracovat v různých režimech, podle aktuálního zatížení (např. standardní nebo víkendový provoz, dovolená apod.). Jednotka AQC Basic je důležitá zvláště při nepravidelném provozování ČOV u rekreačních objektů nebo tam, kde je nižší zatížení ČOV než je její kalkulovaná maximální kapacita. Jednotka během provozu načítá motohodiny dmychadla a upozorní majitele na interval výměny membrán a filtru u dmychadla. V případě poruchy dmychadla spustí jednotka alarm a zobrazí na displeji chybové hlášení.

Šachta na dmychadlo

Šachta na dmychadlo se používá v případě, že dmychadlo nelze umístit např. do garáže, sklepa nebo technické místnosti objektu a to do vzdálenosti max. 5 m od vzduchového rozvaděče ČOV. Z bezpečnostních důvodů totiž nemůže být instalováno el. zařízení 230 V (dmychadlo nebo řídící jednotka AQC) přímo v čistírně. Šachtu je možné objednat ve variantě s víkem bez zámků nebo s víkem se zámky. Typ zámků je shodný se zámky u víka ČOV a lze je odemykat jedním klíčem.

Výška nádrže ČOV

V ceně domovní ČOV je vždy základní nástavec (ZN), který je však možné zvýšit v závislosti na hloubce uložení odpadního potrubí vůči okolnímu terénu – viz výkresová dokumentace. Horní okraj nádrže ČOV musí vyčnívat cca 100 mm nad terén, kvůli uzamykání víka. Pokud se základní nástavec zvýší o 600 mm a více, pak je nádrž ČOV automaticky opatřená žebry pro obetonování. (viz níže). Prosím vyberte příslušnou variantu:

Žebra pro obetonování

Nádrž ČOV je samonosná, nicméně pokud je v místě instalace vysoká hladina spodní vody nebo jílovitá půda, pak je nutné alespoň částečně nebo celou nádrž ČOV obetonovat, dle stavebního projektu a návodu k montáži. Pro tento případ lze k ČOV objednat tzv. žebra pro obetonování, která jsou svisle navařena na nádrži čistírny. Kolem ČOV se skruží kari síť, která se vázacím drátem fixuje k žebrům a následně se nádrž ČOV obetonuje.

Úprava průměru nátokového hrdla ČOV

Nátokové hrdlo do čistírny má standardní průměr DN 125, ale lze ho za příplatek upravit na větší DN 160.

Sada pomůcek k údržbě domovní ČOV

 • Teleskopická tyč na kterou je možné nasadit čistící kartáč nebo nádobu na odběr vzorků
 • Kartáč k čištění vnitřních částí ČOV
 • Nádoba na odběr vzorků přečištěné vody nebo na odběr kalu pro sedimentační zkoušku
 • Sítko s násadou pro sběr plovoucích nečistot z hladiny
 • Odměrný válec k měření objemu kalu v ČOV.

PPA jímky o objemu 1–5 m³

Akumulační PPA jímky se dají využít k jímání přečištěné vody z ČOV, která se dá vhodně použít k zálivce okrasné zahrady (trávníků nebo okrasných dřevin). Jímky jsou výškově spárované s typem ČOV a usazují se na společnou betonovou základovou desku, což značně usnadní celkovou instalaci. ČOV s jímkou se pak jednoduše propojí mezi sebou a přečištěná voda gravitačně přitéká z čistírny do jímky.

Výška vstupního komínku jímky

Pokud se zvýší výška základního nástavce (ZN) u čistírny, tak by se měla ve stejném poměru zvýšit také výška vstupního komínku u jímky. Víka ČOV a jímky jsou pak ve stejné výšce vůči okolnímu terénu. Toto pravidlo platí za předpokladu, že se ČOV a jímka usadí na společnou betonovou základovou desku a okolní terén je v rovině. Pokud potřebujete dodat vstupní komínek jímky v jiné výšce, pak prosím vyberte příslušnou variantu:

Prohlášení majitele nemovitosti

Sníženou sazbu DPH 12 % lze uplatnit v případě, že se domovní ČOV instaluje k rodinnému domu, který slouží k trvalému bydlení, kde celková podlahová plocha nepřesáhne 350 m² v souladu s ustanovením § 48a zákona č. 235/2004 Sb. o DPH a jeho pozdějších novelizací. Pokud se jedná o rekreační objekt nebo firmu, pak sníženou sazbu DPH nelze uplatnit.

Instalace čistírny

A) Základní montáž ČOV

Zahrnuje celkovou kontrolu dodaného zařízení, základní montáž prostupu vzduchových hadic a instalaci gumového těsnění v závislosti na umístění ČOV.

B) Instalace ČOV formou šéfmontáže

Kromě základní montáže ČOV zahrnuje práci jednoho montéra, dopomoc při osazení ČOV do výkopu na připravenou betonovou základovou desku a proškolení postupu pro napojení potrubí a dmychadla.

C) Instalace ČOV (včetně materiálu)

Kromě základní montáže ČOV zahrnuje práci dvou montérů, osazení nádrže do výkopu na připravenou betonovou základovou desku, napojení odpadního potrubí v prostoru výkopu (KG trubky a tvarovky do 10 ks) a propojení dmychadla s ČOV. Po napuštění vodou na provozní hladinu může být čistírna ihned po montáži uvedena do provozu.

Uvedení ČOV do provozu se zaškolením

Tato služba obsahuje práci jednoho technika, včetně dopravy po celé ČR. Podle typu a velikosti ČOV technik aplikuje do čistírny 50 – 100 litrů aktivního mikrobiálního kalu, aby se urychlil náběh biologických procesů. Zároveň technik zaškolí majitele ČOV nebo jím pověřenou osobu ohledně celkového provozu čistírny. Pokud zákazník objedná tuto službu, pak se záruční lhůta na el. zařízení (dmychadlo + AQC) prodlužuje na 30 měsíců od dodání. Záruka na technologii a vodotěsnost nádrže je 10 let.

Odborný dozor nad provozem domovní ČOV

K domovní čistírně Aquatec AT je možné objednat službu odborného dozoru nad provozem ČOV a vybrat si četnost kontrol.

Služba obsahuje kontrolu a seřízení dodané ČOV, včetně kontroly dmychadla a řídící jednotky AQC.

Účelem předmětného dozoru je také zaučit majitele ČOV správně provozovat dodané zařízení.

37 900,00 Kč bez DPH

vč. 12% DPH: 42 448,00 Kč
vč. 21% DPH: 45 859,00 Kč