0

Domovní čistírny odpadních vod (ČOV) Aquatec AT o kapacitě 1 – 20 EO (ekvivalentních obyvatel) jsou určeny pro čištění splaškové vody z individuálních rodinných domů, bytových domů, rekreačních nebo jiných objektů, které nemají možnost napojení na obecní splaškovou kanalizaci ústící do centrální ČOV. Domovní čistírny odpadních vod plně nahrazují již dávno překonané septiky a žumpy. Umožňují čistit odpadní vodu ze všech běžných zdrojů v domácnosti, jako jsou WC, koupelny, kuchyně, ale také automatické pračky a myčky na nádobí, bez nutnosti používat jakékoliv speciální přípravky.

Typ Počet
obyvatel
[počet osob]
Průměr × výška
reaktoru ČOV
[mm]
Výška a DN
přítoku/odtoku
[mm]
Užitečný
objem
[m³]
Hmotnost
[kg]
Dmychadlo
[W]
Napětí
[V]
AT6 do 5 1400 × 1800 1300/1150 – DN125 1,70 105 40 230
AT8 do 7 1400 × 2200 1700/1500 – DN125 2,20 125 43 230
AT10 do 10 1750 × 2200 1500/1250 – DN125 3,10 195 52 230
AT12 do 12 1750 × 2400 1700/1500 – DN125 3,70 225 78 230
AT15 do 15 2050 × 2200 1700/1500 – DN150 5,10 330 95 230
AT20 do 20 2050 × 2700 2200/2000 – DN150 6,70 405 115 230

Specifikace čistírny odpadních vod

Domovní ČOV Aquatec jsou konstruovány jako válcové nádrže z polypropylenu, v nichž je instalována kompletní technologická vestavba pro čištění odpadních vod. Nádrže jsou samonosné a osazují se do připraveného výkopu na vodorovnou betonovou základovou desku. Následně se obsypou pískem, štěrkem nebo tříděnou zeminou. V případě výskytu vysoké hladiny spodní vody v místě instalace je nutné nádrž ČOV obetonovat v souladu se stavebními předpisy. Součástí dodávky každé domovní čistírny odpadních vod Aquatec AT je spolehlivé membránové dmychadlo SECOH, uzamykatelné víko, základní nástavec ZN.

U základního typu čistírny odpadních vod AT vhání dmychadlo vzduch přes ventilový rozvaděč do jednotlivých technologických částí a současně zajišťuje recirkulaci aktivační směsi. Domovní ČOV Aquatec AT je vhodná i pro použití na chatách a chalupách, kde je nepravidelný provoz (až 3 měsíce bez nátoku odpadní vody) nebo tam, kde je nízké zatížení ČOV. V takovém případě je důležité k čistírně pořídit mikroprocesorovou řídící jednotku AQC Basic, kterou lze nastavovat chod dmychadla ČOV v deseti přednastavených režimech a tím umožnit čistírně odpadních vod pracovat podle aktuálně zvoleného zatížení (např. standardní nebo víkendový provoz, dovolené atd.)

Domovní ČOV Aquatec AT lze pořídit také v provedení AT PLUS s automatickým řízením cirkulace a okysličování, bez nutnosti manuálního nastavování ventilů v rozvaděči vzduchu. Čistírna odpadních vod ve verzi AT PLUS je totiž ve standardu již vybavena mikroprocesorovou řídící jednotkou AQC PLUS obsahující navíc solenoidový ventil. Tato řídící jednotka zcela nahrazuje mechanický pětiventilový rozvaděč vzduchu, který používá základní typ čistírny odpadních vod AT. Řídící jednotka AQC PLUS spolu s dmychadlem je pak umístěna vedle ČOV v samostatné šachtě, která se dodává ve společném setu k tomuto typu ČOV.

Popis technologie čistírny odpadních vod

Vlastní bioreaktor ČOV integruje aktivační i separační část v jedné nádrži. Jedná se o biologicko-aerobní způsob čištění odpadních vod, který spočívá v rozkladu organické hmoty směsí mikroorganismů (bakterií) za pomocí kyslíku. V čistírně odpadních vod dochází k odstraňování amoniakálního znečištění oxidací, kdy dusičnany – nitráty (proces nitrifikační) a následně odstraňování dusičnanového znečištění (proces denitrifikační). Jsou zde vytvořeny podmínky také na částečné biologické odbourávání fosforu. Aktivace pracuje s velmi nízkým zatížením kalu a k oddělování vyčištěné odpadní vody od aktivovaného kalu slouží fluidní filtr v separační části, vytvořený tzv. vločkovým – kalovým mrakem. Účinnost separace je u ČOV s touto technologií mnohem vyšší než v případě prosté sedimentace v dosazovacím prostoru obdobných zařízení. Po odseparování odtéká vyčištěná voda přepadem a aktivovaný kal je recirkulací vrácen zpět do čistícího procesu. Domovní čistírny Aquatec AT jsou navíc vybaveny akumulační zónou pro vyrovnání nárazového přítoku většího množství splaškové vody.

Účinnost čištění a kvalita vody na odtoku z ČOV

Parametry přečištěné vody na odtoku z biologických čistíren odpadních vod Aquatec AT s velkou rezervou splňují požadavky Nařízení vlády ČR č. 401/2015 Sb. i NV č. 57/2016 Sb., které stanovují limity přípustného stupně znečištění vody u jednotlivých ukazatelů. Účinnost čištění domovní ČOV Aquatec AT se pohybuje mezi 80 – 98% dle posuzovaného parametru.

Přečištěnou odpadní vodu z domovní ČOV řady AT lze tedy vypouštět, se souhlasem příslušného vodoprávního úřadu, jak do vod povrchových (řeka, rybník, vodoteč, případně dešťová kanalizace), tak je možné přečištěnou vodu také vsakovat do podloží nebo použít přečištěnou vodu z ČOV na zálivku okrasné zahrady.

Vypouštění přečištěných odpadních vod z ČOV upravuje novela vodního zákona č. 150/2010 Sb. § 15a, odst. 1. a odst. 2. Na základě tohoto zákona je možné certifikované čistírny Aquatec AT povolit ve zkráceném stavebním řízení, tzv. na ohlášení.

Certifikace domovní čistírny odpadních vod

Biologické čistírny odpadních vod Aquatec AT splňují normy EU a na základě dlouhodobého testování účinnosti čištění ve smyslu EN 12566-3:2005 +A2:2013 jim byl vystaven Eurocertifikát CE. Čistírny odpadních vod Aquatec AT splňují také evropské směrnice 89/106/EEC, 73/23/EEC, 89/336/EEC, které jsou co do hodnot nejpřísnějšími normami pro vypouštění vody do okolního prostředí. ČOV Aquatec AT tak patří ke špičkám na celoevropském trhu.

Proč vybrat domovní ČOV od nás?

  • Moderní technologieModerní technologie
  • Kvalita zpracováníKvalita zpracování
  • Příznivé cenyPříznivé ceny
  • Profesionální poradenstvíProfesionální poradenství
  • Rychlá realizaceRychlá realizace

Nezávazná poptávka

Máte zájem o naše produkty nebo služby a potřebujete poradit?

Napište nám prosím a naši pracovníci vám rádi zodpoví vaše dotazy.

Mám zájem o:

Podmínky zpracování osobních údajů

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.