0

Na domovní ČOV dodanou včetně instalace se dá uplatnit snížená sazba DPH 12 % v souladu s ustanovením zákona o DPH č. 235/2014 Sb. Toto ustanovení platí pouze pro rodinné domy k trvalému bydlení o podlahové ploše do 350 m². Pokud se jedná o rekreační objekt nebo komerčně užívaný objekt, pak sníženou sazbu DPH nelze uplatnit.

1. Instalace ČOV Aquatec AT

4 500,00 Kč bez DPH

vč. 12% DPH: 5 040,00 Kč
vč. 21% DPH: 5 445,00 Kč

Tato služba obsahuje práci dvou montérů v rozsahu cca 2 hod. Technici nejprve zkontrolují stavební připravenost (zda je výkop a betonová základová deska zhotovena dle pokynů montážního návodu a výkresu) a následně provedou vlastní instalaci ČOV.

  • ČOV spustí do výkopu na připravenou betonovou základovou desku za pomocí spouštěcích lan, bez nutnosti mechanizace.

  • V rámci prostoru výkopu určeného pro ČOV připojí nátokové a odtokové potrubí.

V ceně služby je zahrnut spojovací materiál, KG trubky a tvarovky do počtu 10 kusů. U standardního typu ČOV AT technici provedou propojení dmychadla se vzduchovým rozvaděčem pomocí dodané hadice. V případě ČOV typu PLUS propojí řídící jednotku AQC PLUS s technologickou částí zařízení za pomocí příslušných vzduchových hadic. Pokud se jedná o standardní typ ČOV AT, kterou je možné instalovat v bezprostřední blízkosti objektu a dmychadlo lze umístit např. do sklepa, garáže, technické místnosti, kůlny apod., kde vzdálenost dmychadla od ČOV nepřesáhne 5 m, pak není potřeba vést k čistírně el. kabel. Dmychadlo se zapojí do el. zásuvky přímo v objektu a chráničkou (Kopoflex 50) se protáhne příslušná hadice od dmychadla až ke vzduchovému rozvaděči s ventily. Pokud se však jedná o ČOV ve variantě AT PLUS, pak je nutné, aby byl do šachty na dmychadlo přiveden el. kabel CYKY 3x1,5 (jistič 6A) a byla v šachtě instalována el. zásuvka na 230V (nejlépe ve třídě IP44).

Služba instalace ČOV neobsahuje výkopové práce, stavební práce, ani elektrikářské práce.

2. Instalace ČOV Aquatec AT formou šéfmontáže

900,00 Kč bez DPH

vč. 12% DPH: 1 008,00 Kč
vč. 21% DPH: 1 089,00 Kč

Tato služba obsahuje práci jednoho montéra. Technik nejdříve zkontroluje stavební připravenost, zda je výkop a betonová základová deska zhotovena dle pokynů montážního návodu – výkresu (viz níže). Pokud ano, pak dopomůže spustit nádrž ČOV do výkopu na připravenou betonovou základovou desku za pomocí spouštěcích lan. Ke spuštění ČOV do výkopu není nutná mechanizace za předpokladu, že technikovi budou na místě asistovat 1–2 osoby. Následně technik provede na stavbě proškolení pověřených osob, jak dál postupovat při napojení potrubí, připojení dmychadla atd.

Instalace domovní ČOV Aquatec AT