0

Předpokládaný termín naskladnění do 14 dnů.

Prémiová řada - Automatizovaný provoz

ČOV je možné zakoupit se sníženou sazbou DPH 12%. Více zde

Na domovní ČOV dodanou včetně instalace se dá uplatnit snížená sazba daně z přidané hodnoty 12 % (DPH), v souladu s ustanovením § 48a zákona č. 235/2004 Sb. o DPH. Toto ustanovení však platí pouze pro rodinné domy, které slouží k trvalému bydlení, kde celková podlahová plocha RD nepřesáhne 350 m². Pokud se však jedná o rekreační objekt nebo komerčně užívaný objekt, pak bohužel sníženou sazbu DPH nelze uplatnit.

Objednací kód 1088

100 700,00 Kč bez DPH

vč. 12% DPH: 112 784,00 Kč
vč. 21% DPH: 121 847,00 Kč

Konfigurovat

Jedná se o prémiovou řadu nejprodávanějšího typu domovní čistírny v ČR s rozšířenou funkcí automatického nastavování chodu ČOV podle aktuálního zatížení. Oproti typu AT12 PLUS je vybavena mikroprocesorovou řídící jednotkou AQC PLUS C GSM s pokročilými funkcemi, která v automatickém režimu průběžně kontroluje průtok odpadní vody pomocí přídavných čidel a dle naměřených hodnot jednotka automaticky upravuje režim provozu. V řídící jednotce AQC PLUS C GSM jsou také instalované senzory pro kontrolu dmychadla, napájení a tlaku v systému. U domovních ČOV ve verzi PLUS a PLUS Control je nahrazen mechanický rozvaděč vzduchu s pěti ventily, který používá standardní typ AT12, automatickým systémem dávkování kyslíku za pomocí solenoidového ventilu. Jednotka má 10 přednastavených programů provozu. Řídící jednotka AQC PLUS-GSM spolu s dmychadlem je pak umístěna vedle ČOV v samostatné šachtě, která je také součástí dodávky.

Typ AT12 PLUS CONTROL má kapacitu do 12 osob a je určen pro čištění splaškové vody z individuálních rodinných domů, které nemají možnost napojení na obecní splaškovou kanalizaci ústící do centrální ČOV. Domovní ČOV čistí vodu ze všech běžných zdrojů v domácnosti, jako jsou WC, koupelny, kuchyně, ale také automatické pračky a myčky na nádobí, bez nutnosti používat jakékoliv speciální přípravky. Účinnost čištění u tohoto typu ČOV dosahuje 93–98 % dle EN-12566-3. Kvalita přečištěné vody je na takové úrovni, že není potřeba žádný další stupeň dočištění (písková filtrace, dávkování činidla pro srážení fosforu, UV lampa apod.), čímž tato čistírna získává velký náskok před konkurenčními výrobky. Domovní čistírna AT12 PLUS CONTROL je vhodná i pro použití na chatách a chalupách, kde je nepravidelný provoz nebo tam, kde je nižší zatížení ČOV než je její kalkulovaná maximální kapacita.

Decentralizovaný systém odkanalizování malých a středních obcí – dotační výzva MŽP

Domovní čistírna Aquatec AT12 PLUS-GSM CONTROL splňuje požadavky dotační výzvy MŽP a používá se v decentralizovaných systémech čištění určených pro malé a střední obce. V případě specifického požadavku OŽP může být sestava navíc doplněna o periferní zařízení umožňující chemické srážení fosforu.
Soustava domovních čistíren je zapojena do dálkového sdíleného monitoringu. Tento typ ČOV se dodává do obcí včetně souvisejících služeb jak je doprava, instalace, zprovoznění, zaškolení a odborný dozor nad provozem domovní ČOV po dobu prvních 2 let. Tyto doplňkové služby nejsou obsaženy ve výše uvedené ceně domovní ČOV Aquatec AT12 PLUS-GSM CONTROL a kalkulují se individuálně podle velikosti obce a počtu zde instalovaných kusů ČOV.

Konfigurátor

V ceně je již zahrnuto

 • Uzamykatelné víko z polyetylenu s UV stabilizací
 • Klíče k nerezovým zámkům (2ks)
 • Kónický nástavec ZN
 • Mikroprocesorová řídící jednotka AQC PLUS C GSM
 • GSM modul pro vzdálenou komunikaci s ČOV
 • PZ – senzory pro snímání průtoku
 • Šachta na dmychadlo s uzamykatelným víkem
 • Dmychadlo SECOH JDK-S-80
 • Sada hadic Valmon Premium PVC k napojení AQC PLUS
 • Zesílené provedení dna ČOV
 • Nerezová výztužná skruž v horní části ČOV
 • Gumové těsnění DN 50
 • Provozní řád, návod k obsluze a dokumentace ke kolaudaci
 • Bioenzym pro domovní ČOV (100 g)

100 700,00 Kč bez DPH

vč. 12% DPH: 112 784,00 Kč
vč. 21% DPH: 121 847,00 Kč

Typ víka ČOV

Standardní uzamykatelné víko má nosnost do 100 kg. Za příplatek je možné dodat pochozí víko, jehož zesílená konstrukce v kombinaci s nerezovou výztuhou zaručuje nosnost až 250 kg. Příplatkové víko má navíc vstupní komínek, vyčnívající 100 mm, s revizním otvorem o průměru 640 mm. Spodní část víka je možné zasypat kačírkem nebo mulčovací kůrou. Běžný dozor ČOV se pak provádí revizním otvorem, který kryje ploché uzamykatelné víko.

Výška nádrže ČOV

V ceně domovní ČOV je vždy základní nástavec (ZN), který je však možné zvýšit v závislosti na hloubce uložení odpadního potrubí vůči okolnímu terénu – viz výkresová dokumentace. Horní okraj nádrže ČOV musí vyčnívat cca 100 mm nad terén, kvůli uzamykání víka. Pokud se základní nástavec zvýší o 600 mm a více, pak je nádrž ČOV automaticky opatřená žebry pro obetonování. (viz níže). Prosím vyberte příslušnou variantu:

Žebra pro obetonování

Nádrž ČOV je samonosná, nicméně pokud je v místě instalace vysoká hladina spodní vody nebo jílovitá půda, pak je nutné alespoň částečně nebo celou nádrž ČOV obetonovat, dle stavebního projektu a návodu k montáži. Pro tento případ lze k ČOV objednat tzv. žebra pro obetonování, která jsou svisle navařena na nádrži čistírny. Kolem ČOV se skruží kari síť, která se vázacím drátem fixuje k žebrům a následně se nádrž ČOV obetonuje.

Úprava průměru nátokového hrdla ČOV

Nátokové hrdlo do čistírny má standardní průměr DN 125, ale lze ho za příplatek upravit na větší DN 160.

Sada pomůcek k údržbě domovní ČOV

 • Teleskopická tyč na kterou je možné nasadit čistící kartáč nebo nádobu na odběr vzorků
 • Kartáč k čištění vnitřních částí ČOV
 • Nádoba na odběr vzorků přečištěné vody nebo na odběr kalu pro sedimentační zkoušku
 • Sítko s násadou pro sběr plovoucích nečistot z hladiny
 • Odměrný válec k měření objemu kalu v ČOV.

Prohlášení majitele nemovitosti

Sníženou sazbu DPH 12 % lze uplatnit v případě, že se domovní ČOV instaluje k rodinnému domu, který slouží k trvalému bydlení, kde celková podlahová plocha nepřesáhne 350 m² v souladu s ustanovením § 48a zákona č. 235/2004 Sb. o DPH a jeho pozdějších novelizací. Pokud se jedná o rekreační objekt nebo firmu, pak sníženou sazbu DPH nelze uplatnit.

Instalace čistírny

A) Základní montáž ČOV

Zahrnuje celkovou kontrolu dodaného zařízení, základní montáž prostupu vzduchových hadic a instalaci gumového těsnění v závislosti na umístění ČOV.

B) Instalace ČOV formou šéfmontáže

Kromě základní montáže ČOV zahrnuje práci jednoho montéra, dopomoc při osazení ČOV do výkopu na připravenou betonovou základovou desku a proškolení postupu pro napojení potrubí a dmychadla.

C) Instalace ČOV (včetně materiálu)

Kromě základní montáže ČOV zahrnuje práci dvou montérů, osazení nádrže do výkopu na připravenou betonovou základovou desku, napojení odpadního potrubí v prostoru výkopu (KG trubky a tvarovky do 10 ks) a propojení dmychadla s ČOV. Po napuštění vodou na provozní hladinu může být čistírna ihned po montáži uvedena do provozu.

Uvedení ČOV do provozu se zaškolením

Tato služba obsahuje práci jednoho technika, včetně dopravy po celé ČR. Podle typu a velikosti ČOV technik aplikuje do čistírny 50 – 100 litrů aktivního mikrobiálního kalu, aby se urychlil náběh biologických procesů. Zároveň technik zaškolí majitele ČOV nebo jím pověřenou osobu ohledně celkového provozu čistírny. Pokud zákazník objedná tuto službu, pak se záruční lhůta na el. zařízení (dmychadlo + AQC) prodlužuje na 30 měsíců od dodání. Záruka na technologii a vodotěsnost nádrže je 10 let.

Odborný dozor nad provozem domovní ČOV

K domovní čistírně Aquatec AT je možné objednat službu odborného dozoru nad provozem ČOV a vybrat si četnost kontrol.

Služba obsahuje kontrolu a seřízení dodané ČOV, včetně kontroly dmychadla a řídící jednotky AQC.

Účelem předmětného dozoru je také zaučit majitele ČOV správně provozovat dodané zařízení.

100 700,00 Kč bez DPH

vč. 12% DPH: 112 784,00 Kč
vč. 21% DPH: 121 847,00 Kč