0

Předpokládaný termín naskladnění do 14 dnů.

Doprava zdarma

ČOV je možné zakoupit se sníženou sazbou DPH 12%. Více zde

Na domovní ČOV dodanou včetně instalace se dá uplatnit snížená sazba daně z přidané hodnoty 12 % (DPH), v souladu s ustanovením § 48a zákona č. 235/2004 Sb. o DPH. Toto ustanovení však platí pouze pro rodinné domy, které slouží k trvalému bydlení, kde celková podlahová plocha RD nepřesáhne 350 m². Pokud se však jedná o rekreační objekt nebo komerčně užívaný objekt, pak bohužel sníženou sazbu DPH nelze uplatnit.

Objednací kód 1485
Doporučená cena 68 900,00 Kč bez DPH

62 870,00 Kč bez DPH

vč. 12% DPH: 70 414,40 Kč
vč. 21% DPH: 76 072,70 Kč

Konfigurovat

Jedná se o cenově výhodný set domovní ČOV AT8 (nejprodávanější typ domovní čistírny v ČR) v kombinaci s PPA jímkou o objemu 5 m³. Jímka je výškově spárovaná s typem ČOV a usazuje se na společnou betonovou základovou desku, což značně usnadňuje celkovou instalaci. ČOV s jímkou se pak jednoduše propojí mezi sebou a přečištěná voda gravitačně přitéká do jímky. Díky vysoké účinnosti čištění lze přečištěnou vodu z ČOV AT8 následně využít k zálivce zahrady (trávníku nebo okrasných dřevin).

ČOV Aquatec typu AT8 má kapacitu pro 3–7 osob a je určena pro čištění splaškové vody z individuálních rodinných domů, které nemají možnost napojení na obecní splaškovou kanalizaci ústící do centrální ČOV. Domovní ČOV čistí vodu ze všech běžných zdrojů v domácnosti, jako jsou WC, koupelny, kuchyně, ale také automatické pračky a myčky na nádobí, bez nutnosti používat jakékoliv speciální přípravky. Kvalita přečištěné vody je na takové úrovni, že není potřeba žádný další stupeň dočištění (písková filtrace, dávkování činidla pro srážení fosforu, UV lampa apod.), čímž tato čistírna získává velký náskok před konkurenčními výrobky.

Domovní čistírna AT8 je vhodná i pro použití na chatách a chalupách, kde je nepravidelný provoz nebo tam, kde je nižší zatížení ČOV než je její kalkulovaná maximální kapacita. V takovém případě je vhodné k čistírně dokoupit mikroprocesorovou řídící jednotku AQC Basic, kterou lze nastavovat chod dmychadla a tím umožnit čistírně pracovat v různých režimech, podle aktuálního zatížení (např. standardní nebo víkendový provoz, dovolená apod.)

PPA jímka 5 m³ je vyrobena z prvotřídního polypropylenu bílé (naturální) barvy o tloušťce stěn 8 mm. Jímka má v základním provedení nátokové hrdlo i odtokovou trubku DN 125 umístěné v ose s výškovým rozdílem 50 mm. Revizní vstupní otvor o průměru 640 mm v horní části jímky je zakryt pochozím víkem. Standardní výška vstupního komínku je 500 mm. Za příplatek lze dodat uzamykatelné víko se stejným typem zámků a klíčů, jaké se používají u víka k ČOV.

Konfigurátor

V ceně je již zahrnuto

  • Uzamykatelné víko z polyetylenu s UV stabilizací
  • Klíče k nerezovým zámkům (2ks)
  • Základní nástavec ZN 500 mm
  • Dmychadlo SECOH JDK-S-60
  • Valmon Premium PVC hadice 3/4" (5 m)
  • Gumové těsnění DN 50
  • Provozní řád, návod k obsluze a dokumentace ke kolaudaci
  • Bioenzym pro domovní ČOV (100 g)

62 870,00 Kč bez DPH

vč. 12% DPH: 70 414,40 Kč
vč. 21% DPH: 76 072,70 Kč

Typ víka ČOV

Standardní uzamykatelné víko má nosnost do 100 kg. Za příplatek je možné dodat pochozí víko, jehož zesílená konstrukce v kombinaci s nerezovou výztuhou zaručuje nosnost až 250 kg. Příplatkové víko má navíc vstupní komínek, vyčnívající 100 mm, s revizním otvorem o průměru 640 mm. Spodní část víka je možné zasypat kačírkem nebo mulčovací kůrou. Běžný dozor ČOV se pak provádí revizním otvorem, který kryje ploché uzamykatelné víko.

Mikroprocesorová řídící jednotka AQC Basic

Řídící jednotkou AQC Basic lze nastavovat chod dmychadla a tím umožnit čistírně pracovat v různých režimech, podle aktuálního zatížení (např. standardní nebo víkendový provoz, dovolená apod.). Jednotka AQC Basic je důležitá zvláště při nepravidelném provozování ČOV u rekreačních objektů nebo tam, kde je nižší zatížení ČOV než je její kalkulovaná maximální kapacita. Jednotka během provozu načítá motohodiny dmychadla a upozorní majitele na interval výměny membrán a filtru u dmychadla. V případě poruchy dmychadla spustí jednotka alarm a zobrazí na displeji chybové hlášení.

Šachta na dmychadlo

Šachta na dmychadlo se používá v případě, že dmychadlo nelze umístit např. do garáže, sklepa nebo technické místnosti objektu a to do vzdálenosti max. 5 m od vzduchového rozvaděče ČOV. Z bezpečnostních důvodů totiž nemůže být instalováno el. zařízení 230 V (dmychadlo nebo řídící jednotka AQC) přímo v čistírně. Šachtu je možné objednat ve variantě s víkem bez zámků nebo s víkem se zámky. Typ zámků je shodný se zámky u víka ČOV a lze je odemykat jedním klíčem.

Výška nádrže ČOV

V ceně domovní ČOV je vždy základní nástavec (ZN), který je však možné zvýšit v závislosti na hloubce uložení odpadního potrubí vůči okolnímu terénu – viz výkresová dokumentace. Horní okraj nádrže ČOV musí vyčnívat cca 100 mm nad terén, kvůli uzamykání víka. Pokud se základní nástavec zvýší o 600 mm a více, pak je nádrž ČOV automaticky opatřená žebry pro obetonování. (viz níže). Prosím vyberte příslušnou variantu:

Žebra pro obetonování

Nádrž ČOV je samonosná, nicméně pokud je v místě instalace vysoká hladina spodní vody nebo jílovitá půda, pak je nutné alespoň částečně nebo celou nádrž ČOV obetonovat, dle stavebního projektu a návodu k montáži. Pro tento případ lze k ČOV objednat tzv. žebra pro obetonování, která jsou svisle navařena na nádrži čistírny. Kolem ČOV se skruží kari síť, která se vázacím drátem fixuje k žebrům a následně se nádrž ČOV obetonuje.

Úprava průměru nátokového hrdla ČOV

Nátokové hrdlo do čistírny má standardní průměr DN 125, ale lze ho za příplatek upravit na větší DN 160.

PPA jímka

Výška vstupního komínku jímky

Pokud se zvýší výška základního nástavce (ZN) u čistírny, tak by se měla ve stejném poměru zvýšit také výška vstupního komínku u jímky. Víka ČOV a jímky jsou pak ve stejné výšce vůči okolnímu terénu. Toto pravidlo platí za předpokladu, že se ČOV a jímka usadí na společnou betonovou základovou desku a okolní terén je v rovině. Pokud potřebujete dodat vstupní komínek jímky v jiné výšce, pak prosím vyberte příslušnou variantu:

Instalace čistírny

Domovní ČOV dodanou včetně instalace (montáže) je možné účtovat se sníženou sazbou DPH 12 %, v souladu s ustanovením § 48a zákona č. 235/2004 Sb. o DPH.

A) Instalace ČOV (včetně materiálu)

Zahrnuje práci dvou montérů, osazení nádrže do výkopu na připravenou betonovou základovou desku, napojení odpadního potrubí v prostoru výkopu (KG trubky a tvarovky do 10 ks) a napojení dmychadla k ČOV. V případě potřeby může být čistírna ihned po montáži spuštěna do provozu.

B) Instalace ČOV formou šéfmontáže

Zahrnuje práci jednoho montéra, dopomoc při osazení ČOV do výkopu na připravenou betonovou základovou desku a proškolení jak postupovat při napojení potrubí a dmychadla.

Prohlášení majitele nemovitosti

Sníženou sazbu DPH 12 % lze uplatnit pouze v případě, že se domovní ČOV instaluje k rodinnému domu, který slouží k trvalému bydlení, kde celková podlahová plocha nepřesáhne 350 m². Pokud se jedná o rekreační objekt nebo komerčně užívaný objekt, pak sníženou sazbu DPH nelze uplatnit.

Uvedení ČOV do provozu se zaškolením

Tato služba obsahuje práci jednoho technika, včetně dopravy po celé ČR. Podle typu a velikosti ČOV technik aplikuje do čistírny 50 – 100 litrů aktivního mikrobiálního kalu, aby se urychlil náběh biologických procesů. Zároveň technik zaškolí majitele ČOV nebo jím pověřenou osobu ohledně celkového provozu čistírny. Pokud zákazník objedná tuto službu, pak se záruční lhůta na el. zařízení (dmychadlo + AQC) prodlužuje na 30 měsíců od dodání. Záruka na technologii a vodotěsnost nádrže je 10 let.

62 870,00 Kč bez DPH

vč. 12% DPH: 70 414,40 Kč
vč. 21% DPH: 76 072,70 Kč